Vega. Göra om garage dörr till väg med fönster. Bytta fönstret mot stora och sätta i balkong dörr.