Skärholmen - renovera och byta plåt tak, göra nytt entré med plåt tak, träbänk. Laga och måla fasad.