Enskede. Flytta friggeboda, ändra tak lutning, bygga staket och altan